Thạc sỹ: Nguyễn Quang Vinh - Giảng viên Guitar


Nguyễn Quang Vinh, thạc sỹ, giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thầy Vinh là con trai của nghệ sỹ Guitar nổi tiếng Nguyễn Hải Thoại, kế tục sự nghiệp của cha, thầy tốt nghiệp xuất sắc Thạc sỹ tại học viện âm nhạc quốc gia và giảng dạy từ lúc đó tới nay. Thầy được biết đến như là nghệ sỹ guitar tài năng và năng nổ, thầy biểu biễn rất nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ và đào tạo rất nhiều các lớp học sinh đủ mọi lứa tuổi.