Phan Thanh Trà - Giảng viên, Diễn viên múa


Phan Thanh Trà, diễn viên múa đoàn nghệ thuật Quân khu 2, cô tốt nghiệp Đại học huấn luyện và biên đạo múa Trường văn hóa nghệ thuật Quân đội. Cô từng dành huy chương Vàng hội diễn toàn quân năm 2008, và huy chương Vàng  hội diễn toàn quốc năm 2015.