Nguyễn Thùy Linh - Giảng viên


Nguyễn Thùy Linh, tốt nghiệp trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội, sau học tiếp khóa huấn luyện múa. Hiện cô công tác tại Nhà hát thực nghiệm trường DHVHNT Quân đội.