Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Guitar nhạc nhẹ, Ukulele


Nguyễn Thành Nam: Diễn viên guitar đoàn nghệ thuật quân đội, tốt nghiệp Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội.


Là cây guitar chính trong đoàn nghệ thuật quân đội, thày Nam tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội. Ngoài thời gian biểu diễn, thày còn giảng dạy cho các học sinh yêu thích guitar nhạc nhẹ, guitar đệm hòa âm cho các ca khúc.