Nguyễn Hải Phương - Giảng viên Piano


Nguyễn Hải Phương, học tại Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, được đào tạo dạy các lớp tập thể và cá nhân, cô có phương pháp dạy học dễ hiểu và gần gũi với học sinh.