Nghệ sỹ Jeff Von Der Schmidt đến thăm và từ vấn cho trường Smart


Nghệ sỹ Jeff Von Der Schmidt, Giám đốc nghệ thuật và Jan Karlin, Giám đốc điều hành đàn nhạc Southwest Mỹ, từng dành 2 giải Grammy và 9 lần đề cử đến thăm và từ vấn cho trường Smart.