Lâm Đức Kiên - Giảng viên Violin


Lâm Đức Kiên, học tại Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thày biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và dàn nhạc Marius. Thầy dạy tỉ mỉ và thân thiện, phương pháp dễ hiểu và hiệu quả.