Đại diện của trường Excelsia College, Úc đến thăm trường


Ông Bobby Abraham thay mặt trường Excelsia College đến làm việc tại Smart về các cơ hội hợp tác vào trao học bổng cho học sinh của Smart